Prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht is het havengeld voor rekening van de gasten. Een overnachting in Sneek kost ongeveer 38 euro. De vrije natuur is gratis. Overnachten in Boornzwaag (opstapplek) is ook kosteloos. Bij meerdaagse tochten rekenen schipper en maat er op de lunch en de warme maaltijd mee te eten met de groep. Indien het beter past bereiden we onze eigen maaltijden.

Corona-afspraken
We gaan er van uit dat er 12 gasten plus bemanning bovendeks mogen zijn.
Benedendeks blijven er, vanwege de 1½ meter-eis, maar 8 van de 16 zit- en slaapplaatsen over. Daarom is er een megatarp (7x5m) aangeschaft waarmee veel extra leefruimte gecreëerd kan worden.

Ben je met meer dan 8 personen dan zijn extra slaapplaats-mogelijkheden:
• Tentjes meenemen. Er zijn voldoende natuurplekjes waar een tentje mag worden opgezet.
• Avontuurlijk slapen onder de tarp.
• Eén of twee valken er bij huren. Naast de gratis valk van de Trouwe Hulp.

Mogen er t.z.t. minder dan 8 personen tegelijkertijd benedendeks, of minder dan 12 bovendeks, dan kan er kosteloos geannuleerd worden.

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten gekozen.
Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper genoodzaakt zijn niet uit te varen of een dichtbijzijnde haven binnen te lopen.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en met een complete inventaris. Bij vertrek is de afwas gedaan en ook het aanrecht netjes en de vloer veegschoon.

Aansprakelijkheid & Garantie
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.

Overlast
Het is het serieuze streven van de groep de omgeving niet tot overlast te zijn. In havens geldt dat het na 22 uur bovendeks en op de kade rustig moet zijn.

Muziek
Muziek bovendeks kan alleen als andere watersporters dit niet horen. Tijdens het zeilen vermindert muziek de communicatiemogelijkheden en daarmee de veiligheid.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij nul tot twee weken voor afvaart, 75% bij twee tot negen weken afvaart en 50% bij twee tot vier maanden voor afvaart.

Euro
Als de euro valt zullen we de huurprijs opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier opnieuw blij mee zijn.

Kwaliteit
De bemanning stelt er eer in van de zeiltocht een avontuurlijke herinnering te maken!