Prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht is eventueel havengeld voor rekening van de gasten. Een overnachting in Sneek kost ongeveer 38 euro. De vrije natuur is gratis. Overnachten in Boornzwaag (opstapplek) is ook kosteloos. Bij meerdaagse tochten rekent schipper en eventueel de maat er op de lunch en de warme maaltijd mee te eten met de groep. Indien dit niet zo goed past, graag tijdig bericht en bereiden we onze eigen maaltijden.

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten gekozen.
Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper genoodzaakt zijn niet uit te varen of een dichtbijzijnde haven binnen te lopen.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen. Het schip is uitgerust met een stalen mast en een stalen giek.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en bij vertrek is de afwas gedaan en ook het aanrecht netjes en de vloer veegschoon.

Aansprakelijkheid & Garantie
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.

Omgeving
Harde muziek past helaas zelden in de natuur of in havens.
Tijdens terugkomst aan boord na een stapavond graag rekening houden met de omgeving.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij nul tot twee weken voor afvaart en 75% bij twee tot negen weken afvaart. Dit is overigens aanmerkelijk gunstiger dan de algemene hiswa-voorwaarden.

Euro
Bij meer dan 50% inflatie tussen boeken en afvaart zullen we de huurprijs in alle redelijkheid opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier opnieuw blij mee zijn.

Kwaliteit
De schipper speelt graag in op de wensen van de groep.

data/images/natuurplekje.jpg