Prijzen

Huurbepalingen

Bijkomende kosten 
Tijdens de tocht is het havengeld voor rekening van de gasten. Een overnachting in Sneek kost ongeveer 38 euro. De vrije natuur is gratis. Overnachten in Boornzwaag (opstapplek) is ook kosteloos.
Schipper en maat zijn om praktische redenen in de kost bij de groep. Waarvoor dank!

Weersomstandigheden
De vaarroute wordt door de schipper in overleg met de gasten bepaald. Indien ongunstige weersomstandigheden zich voordoen (bijvoorbeeld mist of te harde wind) kan de schipper besluiten niet uit te varen of de dichtstbijzijnde haven binnen te lopen. De verhuurder is logischerwijze niet aansprakelijk voor deze overmacht.

Veilige vaart
Gasten en medepassagiers verplichten zich de aanwijzingen van schipper en maat ten aanzien van navigatie en veilige vaart op te volgen.

Staat van het schip
Het schip is bij aanvang van de huurperiode schoon en met een complete inventaris. Bij vertrek is de afwas gedaan en het aanrecht, fornuis en de vloer weer schoon.

Aansprakelijkheid & Garantie
a. Huurder is aansprakelijk voor schade die door enig onrechtmatig handelen van huurder of medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door huurder of medepassagiers wordt geleden, behoudens voor schade als gevolg van opzet of schuld. Waait er een blouse overboord of glijdt er een fototoestel van tafel, is de schipper daar dus niet voor aansprakelijk.
c. Verhuurder is aangesloten bij de Hiswa inclusief Hiswa-boekingsgarantie en Geschillencommissie Waterrecreatie.

Overlast
Na kroegbezoek is het serieuze streven van de huurders om de omgeving niet wakker te maken!
In de meeste havens geldt dat het na 22 uur bovendeks en op de kade rustig moet zijn.

Muziek
Achtergrondmuziek bovendeks kan alleen als anderen daar geen last van hebben. Tijdens het zeilen vermindert muziek de alertheid en communicatiemogelijkheden en is daarom niet mogelijk.
"Voorgrondmuziek" past niet in de natuur. Je bent er immers even helemaal uit :) En veel vogels gebruiken Friesland als broed- en uitrustgebied.

Annuleren
Als het niet lukt het schip alsnog te verhuren zijn er annuleringskosten! Deze zijn 90% van de huurprijs bij nul tot twee weken voor afvaart, 75% bij twee tot negen weken afvaart en 50% bij twee tot vier maanden voor afvaart.

Euro
Als de euro valt zullen we de huurprijs opnieuw overeenkomen en wel op een manier dat huurder en verhuurder hier opnieuw blij mee zijn.

Kwaliteit
Het schip is voorzien van het Certificaat van Onderzoek voor Zeilende Passagiersschepen met meer dan 12 passagiers. Deze certificering betekent dat de Trouwe Hulp voldoet aan de strengste veiligheidseisen die in Nederland aan charterschepen gesteld kunnen worden. Dit is een extra waarborg voor een geslaagde tocht.